Nowości
 

Wokal >>> Warszawa FN

 

 

PRZESŁUCHANIA

DO CHÓRU FILHARMONII NARODOWEJ

Tenor

Termin nadsyłania zgłoszeń: 4 listopada 2018

Termin przesłuchań: 15 listopada 2018


ETAP I - Sala koncertowa FN

Dwa dowolne, zróżnicowane utwory solowe.

Mile widziane zróżnicowanie dotyczące czasu powstania (epoka), charakteru utworu, jego tempa i języka, w którym został napisany tekst.

ETAP II - Sala prób Chóru FN

1. Maurice Duruflé, Requiem - Kyrie (w kwartecie),

2. Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem - Kyrie (w kwartecie).

3. Czytanie partii a vista.

4. Wykonanie fragmentu zadanej partii po krótkim przygotowaniu.


Zgłoszenia przyjmowane będą w formie elektronicznej. Życiorys, uwzględniający doświadczenie wokalne, oraz tytuły wybranych utworów należy przesłać do 4 listopada 2018 (włącznie) na adres: skaszuba@filharmonia.pl. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie z Inspektorem Chóru FN, zgłoszenie będzie można przesłać tradycyjną pocztą lub dostarczyć osobiście.

W zależności od liczby zgłoszeń może zostać wyznaczony dodatkowy termin przesłuchań. Filharmonia Narodowa zapewnia udział akompaniatora. Próby odbędą się 15 listopada w godzinach przedpołudniowych. Uczestnik może zaangażować własnego akompaniatora. Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie lub mailowo:

Sławomir Kaszuba - Inspektor Chóru Filharmonii Narodowej

tel. 22 55 17 108, skaszuba@filharmonia.pl

Kandydatów prosimy o umieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.”