Nowości
 

Waltornia >>> Warszawa POSI

 

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa

ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowisko:

SKRZYPCE TUTTI

ALTÓWKA TUTTI

KLARNET TUTTI

WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI


Termin przesłuchań:

SKRZYPCE TUTTI, WALTORNIA I/III, II/IV TUTTI – 20 listopada 2018

ALTÓWKA TUTTI – 21 listopada 2018

KLARNET TUTTI– 22 listopada 2018

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”,
ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2018.

W przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, kandydat zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Na czas przesłuchań Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zapewnia akompaniatora.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r."

Szczegóły na http://sinfoniaiuventus.pl/


20 LISTOPADA 2018 – WALTORNIE

I / III WALTORNIA

W. A. Mozart – Koncert nr 2 Es-dur KV 417 (cz. I – ekspozycja)

lub

W. A. Mozart – Koncert nr 4 Es-dur KV 495 (cz. I - ekspozycja)

oraz

R. Strauss – Koncert nr 1 Es-dur op. 11 (cz. I do litery B, tj. do 64 taktu)

Literatura orkiestrowa (obowiązujące fragmenty w materiałach nutowych):

- W.A. Mozart – Symfonia g‐moll KV 550, trio

- A. Dvorak – Symfonia nr 9 e‐moll „Z Nowego Świata”, op. 95

- L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 72

- J. Brahms – I Symfonia c-moll op. 68

- J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73

- M. Ravel – Bolero

- P. Czajkowski – V Symfonia e-moll op. 64

- R. Strauss – „Dyl Sowizdrzał” op. 28

- D. Szostakowicz – Symfonia nr 5 d‐moll, op.47

II / IV WALTORNIA

:

W. A. Mozart – Koncert nr 3 Es-dur 447 (cz. I - ekspozycja)

oraz

H. Neuling – „Bagatela”

Literatura orkiestrowa (obowiązujące fragmenty w materiałach nutowych):

- W.A. Mozart – Symfonia g‐moll KV 550, trio

- L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55

- L. van Beethoven – VII Symfonia A-dur op. 92

- L. van Beethoven - IX Symfonia d-moll op. 125

- L. van Beethoven – Uwertura do opery „Fidelio” op. 72

- F. Schubert – Symfonia nr 9 C‐dur „Wielka” D 994, I część, Andante, początek

- J. Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98

- R. Strauss – „Życie bohatera” op. 40, od początku do 2 taktu numeru 5, róg 2

- G. Mahler– I Symfonia D-dur, 1 część, początek

- G. Mahler – Symfonia nr 9, początek , róg 2