Nowości
 

Skrzypce >>> Toruń

 

 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko:

muzyk orkiestrowy - skrzypce

Wymagany program:

1. Utwory solo:

Jedna część partity lub sonaty solowej J.S. Bacha - do wyboru

Pierwsza część koncertu – z poniższych:

Mozart - Koncert skrzypcowy nr 3 G-dur KV 216

Mozart - Koncert skrzypcowy nr 4 D-dur KV 218

Mozart - Koncert skrzypcowy nr 5 A-dur KV 219

2. Orkiestrówki:

Mozart - Symfonia No. 39, cz. 1: takty 1 - 16 cz. 4: takty: 1 do litery B

Beethoven - Symphony No. 3 (Scherzo do drugiej volty)

Beethoven – Symfonia No. 7, cz. 1: takty 83 – 138

Brahms – Symfonia No. 1, cz. 1: początek – litera B

Czajkowski – Symfonia No. 4, cz. 1: litera H - L

Mendelssohn – Symfonia No. 4, cz. 1, takty: 1 – 110

Prokofiev – Symfonia No. 1, cz. 1: początek – litera H, cz. 2: początek – litera C

R. Strauss - Don Juan, początek do 13 taktów po literze C

3. Utwór a'vista z literatury orkiestrowej.

Przesłuchanie odbędzie się 10.10.2018 roku (środa) o godzinie 14.00

w Toruniu. Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - skrzypce” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej,osobiście w siedzibie, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych :

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 2 października 2018 r. (wtorek), godz.15:00.

Przebieg naboru:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl).

Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.

Orkiestra zapewnia akompaniatora / materiały nutowe dla akompaniatora muszą zostać dostarczone najpóźniej do dnia 2 października 2018 r. (wtorek)


Szczegóły