Nowości
 

Waltornia >>> Gorzów Wielkopolski

 

 

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKA MUZYKÓW ORKIESTROWYCH:

waltornia I głos

TERMIN I HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ:
15 października 2018 
10:00 –  waltornia I


MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ:
sala kameralna // Filharmonia Gorzowska  
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest dostarczenie / przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania wkrótce) na adres:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: przesłuchania do OFG

lub drogą elektroniczną na adres: art@filharmoniagorzowska.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 października 2018 o godz. 16.00. 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu.

WAŻNE INFORMACJE: 
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. O udziale w przesłuchaniach Filharmonia poinformuje kandydatów najpóźniej 5 dni przed terminem przesłuchań.
Przesłuchania mają formę 2-etapową. I etap ma charakter niejawny (za kotarą).  Dla zachowania anonimowości muzyk podczas przesłuchania nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość.
Filharmonia zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 
Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań.

MATERIAŁY DLA KANDYDATÓW
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania wkrótce)
Program

 

https://www.filharmoniagorzowska.pl/img/file/PROGRAM%20PRZES%C5%81UCHA%C5%83%20WALTORNIA%20I__.pdf

Literatura:

https://www.filharmoniagorzowska.pl/img/file/I%20waltornia_nuty.pdf


KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
T: +48 95 73 92 748