Nowości
 

Kontrabas >>> Gorzów Wielkopolski

 

 

FILHARMONIA GORZOWSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA
NA STANOWISKA MUZYKÓW ORKIESTROWYCH:
kontrabas tutti

TERMIN I HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ:
15 października 2018 
12:00  – kontrabas


MIEJSCE PRZESŁUCHAŃ:
sala kameralna // Filharmonia Gorzowska  
ul. Dziewięciu Muz 10, Gorzów Wlkp.

ZGŁOSZENIA:
Warunkiem przystąpienia do przesłuchania jest dostarczenie / przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania wkrótce) na adres:
Filharmonia Gorzowska
ul. Dziewięciu Muz 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
z dopiskiem: przesłuchania do OFG

lub drogą elektroniczną na adres: art@filharmoniagorzowska.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 8 października 2018 o godz. 16.00. 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu.

WAŻNE INFORMACJE: 
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. O udziale w przesłuchaniach Filharmonia poinformuje kandydatów najpóźniej 5 dni przed terminem przesłuchań.
Przesłuchania mają formę 2-etapową. I etap ma charakter niejawny (za kotarą).  Dla zachowania anonimowości muzyk podczas przesłuchania nie może stroić instrumentu, rozmawiać i czynić czegokolwiek, co ujawniłoby jego tożsamość.
Filharmonia zapewnia akompaniatora (strój fortepianu: 442 Hz). 
Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.
Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań.

MATERIAŁY DLA KANDYDATÓW
Formularz zgłoszeniowy (do pobrania wkrótce)
Program

https://www.filharmoniagorzowska.pl/img/file/PROGRAM_kontrabas%20tutti.pdf

Literatura

https://www.filharmoniagorzowska.pl/img/file/kontrabas_T_nuty.pdf


KONTAKT W SPRAWIE PRZESŁUCHAŃ:
T: +48 95 73 92 748