Nowości
 

Skrzypce >>> Katowice

 

 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka tutti II skrzypiec orkiestry symfonicznej

Przesłuchania odbędą się 5 grudnia 2018 r. /środa/ o godz. 13.15 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

· Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta studiów muzycznych;

· Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń;

· Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie;

· Filharmonia zapewnia akompaniatora;

· Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

· Filharmonia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Zgłoszenia wraz z CV, uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, z dopiskiem na kopercie „PRZESŁUCHANIA II skrzypce” należy składać osobiście lub listownie na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń: 29 listopada 2018 r.

Program do wykonania:

I ETAP

1. Do wyboru jeden z poniższych

· W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy nr 3 G-dur KV 216 (cz. I z kadencją)

· W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy nr 4 D-dur KV 218 (cz. I z kadencją)

· W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy nr 5 A-dur KV 219 (cz. I z kadencją)

2. Do wyboru jeden z poniższych

· L. van Beethoven – Koncert skrzypcowy D-dur op.61 (cz. I)

· J. Brahms - Koncert skrzypcowy D-dur op.77 (cz. I)

· P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op.35 (cz. I)

· M. Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op.8 (cz.I)

· F. Mendelssohn-Bartholdy – Koncert skrzypcowy e-moll op.64 (cz. I)

· J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op.47 (cz. I)

II ETAP

Partie orkiestrowe

· B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana Narzeczona

· W. A. Mozart – Symfonia nr 39 Es-dur KV 543 (cz. IV)

· B. Bartok – Koncert na orkiestrę (cz. IV)

· J. Brahms – IV Symfonia e-moll Elegijna op.98 (cz. IV)

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-PRZESLUCHANIA_DO_GRUPY_II_SKRZYPIEC_ORKIESTRY_SYMFONICZNEJ-15368255273291.html

Dodatkowych informacji udziela biuro koncertowe Filharmonii Śląskiej

tel. 32 351 17 19; kom. 511 169 344 e-mail: d.brodacka@filharmonia-slaska.eu