Nowości
 

Wiolonczela >>> Kalisz

 

 

Filharmonia Kaliska

ogłasza przesłuchania na stanowisko:

WIOLONCZELISTA

ZASTĘPCA KONCERTMISTRZA

Termin przesłuchań:

17 września 2018 / poniedziałek

Miejsce przesłuchań:
Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej,

ul. Nowy Świat 28/30

Oferujemy pracę w dynamicznym, prężnie rozwijającym się zespole o wysokim poziomie artystycznym. Zatrudnienie w ramach umowy pracę w stabilnej instytucji. Szanse na rozwój oraz pozyskanie nowych umiejętności i kompetencji. Ponadto Filharmonia oferuje mieszkania dla pracowników, oraz możliwość gry na służbowym instrumencie - wiolonczela szkoły włoskiej z połowy XVIII w.


Wymagany program przesłuchań:

J. S. Bach - Preludium ze suity wiolonczelowej
J. Haydn - Koncert wiolonczelowy D-dur - pierwsza część
Koncert romantyczny lub XX wieczny - pierwsza część

Partie orkiestrowe:
L. van Beethoven - V Symfonia - druga i trzecia część
B. Smetana - Uwertura do opery Sprzedana narzeczona 
P. Czajkowski- Suita z baletu Jezioro Łabędzie - solo wiolonczeli (pas de deux)
G. Rossini- Uwertura do opery Wilhelm Tell

Warunki przystąpienia do konkursu: 
1. Posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta studiów muzycznych. 
2. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach jest wysłanie życiorysu artystycznego i CV wraz z danymi kontaktowymi. Do przesłuchania zaproszone zostaną wybrane osoby. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli inspektor orkiestry Pitis, tel. 604 283 282. 
3. Filharmonia nie zapewnia i nie wymaga akompaniatora (służymy pomocą w skontaktowaniu się z akompaniatorem). 
4. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania. 
5. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny. 
6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2018.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres instytucji, lub mailem na adres: fk@filharmoniakaliska.pl (w temacie maila proszę wpisać przesłuchania na stanowisko wiolonczelisty).
Przebieg kariery zawodowej powinien być pełny i musi zawierać podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: 
„Oświadczam, że powyższe dane dotyczące kariery zawodowej są prawdziwe i pełne, zawierają wszystkie elementy dotyczące historii zatrudnienia i wykształcenia”.

materiały nutowe