Nowości
 

Flet >>> Wrocław NFM

 

 

NARODOWE FORUM MUZYKI

OGŁASZA PRZESŁUCHANIA DO NFM FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ:

FLET (z obowiązkiem gry na piccolo)

zastępstwo na sezon 2018/2019

Przesłuchania odbędą się 24 września 2018 r. w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu (Sala Kameralna).

Pisemne zgłoszenia, wraz z życiorysem artystycznym na 1 stronę A4, będą przyjmowane do 10 września 2018 r. pod adresem:

przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl.

W tytule e-maila prosimy o wpisanie: Przesłuchania NFM Filharmonia Wrocławska, [nazwa instrumentu].

Program:

Flet:

W. A. MOZART - Koncert G-dur lub D-dur

cz. 1 - ekspozycja + kadencja

cz. 2 - ekspozycja

C. DEBUSSY: Prélude à l'après-midi d'un faune

M. RAVEL: Daphnis et Chloé (suita nr 2) - od numeru 155 do 156 oraz 176 do 182

J. BRAHMS: Symfonia nr IV e-moll, cz. 4 - od taktu 89 do 105

F. MENDELSSOHN: Scherzo ze Snu nocy letniej - 2 takty przed P do końca

L. van BEETHOVEN: Leonora nr 3 - od początku do Allegro oraz 21 taktów przed literą E do 18 taktu przed literą F

S. PROKOFIEW: Symfonia Klasyczna - cz. II od litery B do C, cz. IV 2 takty przed literą A do D, 7 taktów przed literą K do 9 taktu L

C. SAINT - SEANS: Karnawał zwierząt - Ptaszarnia

G. BIZET: Suita Carmen nr 1, Intermezzo (Entr’acte)

Piccolo:

M. RAVEL: Koncert fortepianowy G-dur - od początku do numeru 2

G. ROSSINI: Uwertura Semiramida - takty 132 - 145 oraz 329 - 337

D. SZOSTAKOWICZ: Symfonia IX - fragmenty cz. I, II, III i V

Uwaga:

Kolejność wykonywania studiów orkiestrowych może ulec zmianie.

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora, jednak bez możliwości przeprowadzenia wcześniejszej próby.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina rozpoczęcia egzaminu, zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń. W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.