Nowości
 

Wokal >>> Wrocław CHÓR

 

 

Fundacja SMAK KULTURY oraz SCENA KAMIENICA ogłaszają casting dla zespołów chóralnych do projektu WIELKIE WIDOWISKO CARMINA BURANA.

Termin: wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 22 września 2018 roku.
Zostanie wystawiona inscenizowana wersja kameralna Wilhelma Killmayera.

Wymagania:

- minimum 50 osobowy zespół chóralny (wszystkie głosy), mający w swoim repertuarze dzieło C. Orffa Carmina Burana

- mile widziany zespół pochodzący Dolnego Śląska (ze względu na specyfikę prób)

- w postępowaniu castingowym dopuszczamy możliwość zgłoszeń także chórów amatorskich, mających w swoim repertuarze kantatę Carmina Burana

Oferujemy:

- wynagrodzenie dla zespołu

- możliwość udziału w kolejnych projektach

- możliwość wyłonienia dyrygenta do poprowadzenia całego spektaklu

Casting trwa do 14 lipca 2018 roku. Warunkiem udziału jest przesłanie pliku dźwiękowego dowolnej części kantaty Carla Orffa na adres mailowy: wspolpraca@scenakamienica.pl wraz z notą o chórze i dyrygencie / kierownikowi zespołu.

Rozstrzygnięcie castingu nastąpi w dniu 15 lipca 2018 roku z udziałem powołanej przez Fundację Smak Kultury oraz Teatr Scena Kamienica trzyosobowej komisji. Ocena odbywać się będzie na podstawie przesłanych nagrań oraz posiadania przez zespół chóralny dzieła C. Orffa Carmina Burana. Po rozstrzygnięciu castingu skontaktujemy się z wyłonionym kierownikiem zespołu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Fundacja SMAK KULTURY oraz SCENA KAMIENICA ogłaszają casting dla zespołu perkusistów 
do projektu WIELKIE WIDOWISKO CARMINA BURANA.

Termin: wydarzenie odbędzie się we Wrocławiu w dniu 22 września 2018 roku.
Zostanie wystawiona inscenizowana wersja kameralna Wilhelma Killmayera.

Wymagania:

- 6 osobowy zespół perkusistów, mający w swoim repertuarze kantatę C. Orffa Carmina Burana, a także możliwość przewiezienia instrumentów na potrzeby projektu

- mile widziany zespół pochodzący Dolnego Śląska (ze względu na specyfikę prób)

Oferujemy:

- wynagrodzenie dla zespołu

- możliwość udziału w kolejnych projektach

Casting trwa do 14 lipca 2018 roku. Warunkiem udziału jest przesłanie pliku dźwiękowego dowolnej części kantaty Carla Orffa na adres mailowy: wspolpraca@scenakamienica.pl wraz z notą o zespole.

Rozstrzygnięcie castingu nastąpi w dniu 15 lipca 2018 roku z udziałem powołanej przez Fundację Smak Kultury oraz Teatr Scena Kamienica trzyosobowej komisji. Ocena odbywać się będzie na podstawie przesłanych nagrań oraz posiadania przez zespół perkusistów dzieła C. Orffa Carmina Burana. Po rozstrzygnięciu castingu skontaktujemy się z wyłonionym kierownikiem zespołu.