Nowości
 

Wiolonczela >>> Katowice

 

 

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego
ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyk tutti – instrument wiolonczela w orkiestrze symfonicznej

Przesłuchania odbędą się 19 września 2018 r. /środa/ o godz. 13.30 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

· Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia lub statusu studenta studiów muzycznych;

· Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń;

· Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie;

· Filharmonia zapewnia akompaniatora;

· Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

· Filharmonia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

Zgłoszenia wraz z CV, uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, z dopiskiem na kopercie „PRZESŁUCHANIA WIOLONCZELA” należy składać osobiście lub listownie na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń: 12 września 2018 r.

Program do wykonania:

1. J. Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur op. 101 (Hob. VIIb:2) (Gendron) cz. I oraz kadencja

2. A. Dvořak – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104, cz. I i II

lub R. Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129

3. Partie orkiestrowe:

· L. v. Beethoven – V Symfonia c-moll, op.67

· J. Brahms – III Symfonia F-dur op.90

· F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A-dur op. 90 (Włoska)

· B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona

· W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

· P. Czajkowski – Uwertura – fantazja Romeo i Julia

· G. Verdi – Requiem, nr 3 Offertorium

· R. Strauss – Don Juan op. 20

Więcej informacji na stronie:
https://www.filharmonia-slaska.eu/index.php?inc=14&id_arty=15293097420221

Dodatkowych informacji udziela biuro koncertowe Filharmonii Śląskiej

tel. 32 351 17 19; kom. 511 169 344 e-mail: d.brodacka@filharmonia-slaska.eu