Nowości
 

Skrzypce >>> Warszawa FN

 

 

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – II SKRZYPCE (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ: 24 WRZEŚNIA 2018 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2018.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności skrzypce tutti.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje.

Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

1. W. A. Mozart – I część Koncertu A-dur KV 219 z kadencją J. Joachima lub I część Koncertu D-dur KV 218 z kadencją J. Joachima

2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

 

ETAP 2

1. J. S. Bach - dwie kontrastujące części z Sonat i Partit na skrzypce solo

2. Partie orkiestrowe

 

Załączniki do pobrania:

MATERIAŁ NUTOWY DO POBRANIA

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dla Kandydata na pracownika Filharmonii Narodowej