Nowości
 

Altówka >>> Wrocław

 

 

NARODOWE FORUM MUZYKI
OGŁASZA PRZESŁUCHANIA DO GRUPY ALTÓWEK
NFM ORKIESTRY LEOPOLDINUM

Przesłuchanie odbędzie się 24 września 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Czerwonej w siedzibie NFM (Wrocław, plac Wolności 1).
Zgłoszenie (list intencyjny oraz życiorys artystyczny) będą przyjmowane w terminie do 10.09.2018 pod adresami mailowymi:
barbara.migurska@nfm.wroclaw.pl lub tymoteuszrapak@gmail.com

W tytule maila proszę wpisać: przesłuchanie, Leopoldinum, altówka

Program:

I etap:
C. Stamitz: Koncert D-dur (cz. I z kadencją i cz. II bez kadencji)
lub

F.A. Hoffmeister: Koncert D-dur (cz. I z kadencją i cz. II bez kadencji)

Oraz studia orkiestrowe:

G. Bacewicz: Koncert od nr 7 do nr 12

A. Berg: Lyrische Suite: Presto delirando takty 1–29, Allegro misterioso takty 1–30

P. Czajkowski: Serenada op. 48.: cz. I od litery D do F i cz. II Walc D do F

J. Suk: Serenada: Allegro giocoso od początku do litery G

E. Grieg: Suita „Z czasów Holberga”: Rigaudon – solo od początku do litery U

II etap – jeden z koncertów do wyboru:

W. Walton Koncert na altówkę cz. I

B. Bartók Koncert na altówkę, op. posth. cz.I

P. Hindemith Koncert na altówkę op. 36 nr 4 cz. I

K. Penderecki Koncert na altówkę cz. I


Organizator zapewnia akompaniatora wyłącznie w dniu egzaminu.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania oraz materiał orkiestrowy w formacie pdf zostaną przekazane kandydatom po zamknięciu listy zgłoszeń.

W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie tylko wybranych kandydatów.