Nowości
 

Waltornia >>> Toruń

 

 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko:

MUZYK ORKIESTROWY – WALTORNIA - I GŁOS

Koncert do wyboru:

1) R. Strauss - I Koncert waltorniowy Es-dur, cz. I

2) W.A. Mozart - II Koncert Es-dur KV 417, cz. I

3) W.A. Mozart - IV Koncert Es-dur, KV 495, cz. I

Orkiestrówki:

1) W.A. Mozart – Symfonia No. 29

2) L. van Beethoven – III Symfonia, Scherzo

3) L. van Beethoven - VI Symfonia, cz. III

4) L. van Beethoven - VII Symfonia , cz. I

5) C.M. Weber – Freischutz Uwertura

6) J. Brahms - I Symfonia, cz. II oraz cz. IV: od litery B – do 13 po C

7) P. Czajkowski - V Symfonia, cz. II

8) R. Strauss – Till Eulenspiegel

9) F. Mendelssohn - Nokturn ze „Snu nocy letniej”

10) M. Ravel - Bolero

11) G. Rossini - Uwertura do opery „Cyrulik Sewilski”

Przesłuchanie odbędzie się 14 czerwca (czwartek) 2018 r. o godzinie 13.00 w Toruniu, w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - waltornia” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu), lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 7 czerwca 2018 r. (czwartek), godz.15:00.

Przebieg naboru:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl).

Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.

Orkiestra zapewnia akompaniatora.

Materiały nutowe