Nowości
 

Wokal >>> Bydgoszcz

 

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy ogłasza

PRZESŁUCHANIA DO PARTII SOLOWYCH W REQUIEM W. A. MOZARTA

Przesłuchania odbędą się 13 czerwca 2018 o godz.13:15 w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

PROGRAM: Partie solowe z Requiem oraz dwie dowolne arie W. A. Mozarta

Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań do 31 maja 2018 w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6 lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów. Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.