Nowości
 

Perkusja >>> Wrocław

 

 

NARODOWE FORUM MUZYKI

OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKO:

PIERWSZEGO KOTLISTY

NFM FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ

Termin I i II etapu: 14.06.2018

Termin III etapu: 15.06.2018

Miejsce: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

Pl. Wolności 1, Wrocław 50-071

I etap

Studia orkiestrowe

L. van Beethoven – IX Symfonia, cz. I, od taktu 513 do końca

W. A. Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski  flet: od taktu 185 do końca (z możliwością wykonania na zestawie kotłów barokowych)

B. Bartók – Koncert na orkiestrę, cz. V: od początku do taktu 44

II etap

F. Krüger Etiuda nr 45

B. Bartók – Koncert na orkiestrę, cz. IV: takty 42 do 50

B. Bartók – Muzyka na smyczki, perkusję i celestę, cz. II: takty 301 do 339

B. Bartók – II Koncert skrzypcowy, cz. II: takty 11 do 18

L. van Beethoven – I Symfonia, cz. III (z możliwością wykonania na zestawie kotłów barokowych)

J. Brahms – I Symfonia, cz. I Un poco sostenuto: od początku do taktu 9, cz. IV Allegro non troppo ma con brio: od taktu 375 do końca

P. Czajkowski – IV Symfonia: 4 takty przed  T do 10 taktów po U

F. Martin – Koncert na siedem instrumentów dętych, kotły, perkusję i orkiestrę smyczkową, cz. III: 6 taktów solo po numerze 18 do 7 taktów po numerze 22

R. Strauss – Burleska: takty 1-20

III etap

z udziałem NFM Filharmonii Wrocławskiej

L. van Beethoven – V Symfonia

L. van Beethoven – VII Symfonia

L. van Beethoven – IX Symfonia

J. Brahms – I Symfonia

P. Czajkowski – IV Symfonia

P. Czajkowski – Uwertura fantazja ‘’Romeo i Julia’’

W. A. Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski  flet (z możliwością wykonania na zestawie kotłów barokowych)

J. Sibelius – Finlandia poemat symfoniczny

Na potrzeby I etapu egzaminu uczestnikom udostępnionych zostanie

5 kotłów marki Ludwig z naciągami Renaissance

2 kotły Kurbelpauke (Drezno) z naturalnymi naciągami

Na potrzeby II i III etapu egzaminu uczestnikom udostępnionych zostanie

5 kotłów marki Hardtke z naturalnymi naciągami, ustawionych w układzie L-R, o rozmiarach 32” 29” 26” 24.5” 23”

5 kotłów marki Ludwig z naciągami Renaissance

2 kotły Kurbelpauke (Drezno) z naturalnymi naciągami

Wszyscy uczestnicy poproszeni są o skorzystanie z instrumentów zapewnionych przez Narodowe Forum Muzyki w układzie amerykańskim.

NFM nie zezwala na użycie elektronicznych tunerów. Dopuszcza się użycie kamertonu.

Pisemne zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym na 1 stronę A4 należy kierować bezpośrednio na adres: przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl

Termin składania zgłoszeń upływa 01.06.2018

Organizator nie zapewnia możliwości odbycia próby.

W przypadku I i II etapu przesłuchania, instrumenty i przestrzeń Sali zostanie udostępniona wszystkim uczestnikom na pół godziny przed rozpoczęciem losowania kolejności występów.

I etap egzaminu odbywać się będzie za kotarą.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina i miejsce losowania kolejności występów, ogłoszone zostaną po zamknięciu listy zgłoszeń.