Nowości
 

Kontrabas >>> Bydgoszcz

 

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

kontrabas – tutti odbędą się

8 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy

____________________________________________

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do

27 kwietnia 2018 r.

w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

  1. Dittersdorf – Koncert E-dur  (I cz. plus kadencja)

II Etap

wybrane fragmenty orkiestrowe:

1)   W.A. Mozart – uwertura do op. „Wesele Figara

2)    B. Smetana – uwertura do op. „Sprzedana narzeczona

3)    L. van Beethoven  –   Symfonia nr 5 (II – Andante con moto,  III – Trio)

Symfonia nr 9  (cz. IV – Presto (Recitativ)

4)    R. Strauss  – „Życie bohatera” (Ein Heldenleben)

od  nr 1   do  nr 6

od  nr 9   do  nr 11

od  nr 51 do  nr 70

od  nr 77 do  nr 81

MATERIAŁY NUTOWE DO POBRANIA>>