Nowości
 

Trąbka >>> Olsztyn

 

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im.Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego – SKRZYPCE, FAGOT, TRĄBKA

Przesłuchania odbędą się 27-28 marca 2018 roku w siedzibie filharmonii. Termin składania zgłoszeń do 10 marca 2018 r.
Uwaga! 
Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów spośród osób, których aplikacje wpłynęły w określonym wyżej terminie.
Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.
Filharmonia jest w stanie zapewnić akompaniatora.
Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres :
inspektor@filharmonia.olsztyn.pl 
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz cv 
b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;
c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
link do strony www - https://filharmonia.olsztyn.pl/test/
Zainteresowane osoby - serdecznie zapraszamy!