Nowości
 

Wiolonczela >>> Toruń

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko:
muzyk orkiestrowy - wiolonczela

Wymagany program:

1.Utwory SOLO
Jedna część suity solowej J.S. Bacha - do wyboru
Pierwsza część koncertu - do wyboru

2. Orkiestrówki
Beethoven - Symfonia No. 5, op. 67
cz. II, początek do taktu 10, takty 49-59 oraz 98-106
cz. III, początek do taktu oraz 140-218

Mozart - Symfonia No. 35, KV 385,
cz. IV, takty 1-181

Mendelssohn – Scherzo ze Snu Nocy Letniej
litera C do D oraz litera N do O

Brahms - Symfonia No. 2, op. 73
cz. II, początek do taktu 16, takty 39 - 55

Czajkowski -  Symfonia No. 4;
cz. I, takty 27 - 36
cz. II, takty 21 - 42

Debussy - La Mer,
2 takty przed #9 -  6 taktów po #9 (górna linia)

R. Strauss - Don Juan
początek do taktu 10 po literze B

Prokofiew - Symfonia No. 5
cz. II, #55 do #56
cz. IV, #79 do #80

3. Utwór a'vista z literatury orkiestrowej.

Przesłuchanie odbędzie się 1.03.2018 roku (czwartek) o godzinie 15.30
w Toruniu. Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - wiolonczela” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej,osobiście w siedzibie, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 22 lutego 2018 r. (piątek), godz.15:00.

Przebieg naboru:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. 
Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl).
Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
Orkiestra zapewnia akompaniatora / materiały nutowe dla akompaniatora muszą zostać dostarczone najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r. (piątek)

Materiały do pobrania