Nowości
 

Trąbka >>> Szczecin

 

 

Filharmonia Szczecińska

Dorota Serwa Dyrektor

Rune Bergmann Dyrektor Artystyczny

ogłaszają przesłuchanie na

TRĄBKA – GŁOS SOLOWY

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę / Wymiar: cały etat 1,0 / średnie wynagrodzenie:

informacja mailowa na życzenie

Termin przesłuchania: 22 maja 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00

Miejsce przesłuchania: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, Sala Kameralna

Program przesłuchań:

1. etap – za kotarą

2. etap – bez kotary

PROGRAM SOLO:

Joseph Haydn: Koncert na trąbkę Es-dur, I i II część (wykonany na trąbce B)

Arthur Honegger: Intrada

WYJĄTKI ORKIESTROWE:

Modest Musorgski: Obrazki z wystawy

Gustav Mahler: Symfonia nr 5

Maurice Ravel: Koncert fortepianowy G-dur

Igor Strawiński: Pietruszka

George Gershwin: Koncert fortepianowy F- dur

Richard Strauss: Don Juan

Leonard Bernstein: West Side Story – Mambo

Filharmonia zapewnia akompaniatora.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa o pracę.

Szczegółowe informacje (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie:

www.filharmonia.szczecin.pl w zakładce praca.

Niezbędne wymagania:

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie (trąbka).

W zamian oferujemy:

 Możliwość uczestniczenia w nowatorskich projektach realizowanych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie , w tym obejmujące wydawnictwa muzyczne;

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp do nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej Fonoteki, w której istnieje możliwość:

- odsłuchania przez muzyków w komfortowych warunkach, na profesjonalnym sprzęcie światowych wydawnictw muzycznych oraz swoich koncertów emitowanych przez filharmonię,

- doskonalenia umiejętności z obsługi programów do edycji nut,

- zapoznania się z literaturą fachową;

 Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;

 Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu szczecińskiej filharmonii, wyróżnionym wieloma nagrodami m.in. Główną Nagrodą Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015 dla współczesnej architektury;

 Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce;

 Dodatkowo oferujemy w atrakcyjnych cenach: prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce dla członków rodzin pracowników oraz pakiety sportowe OK System.

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

 Życiorys artystyczny,

 List motywacyjny,

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

rekrutacji.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 15 maja 2018 r.

Dokumenty opatrzone tytułem: „Przesłuchania – trąbka – głos solowy” należy przesłać

na adres e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl (decyduje data wpływu korespondencji).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z Panią Matyldą Grączewską

Organizatorem Pracy Artystycznej, adres e-mail: matylda.graczewska@filharmonia.szczecin.pl

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,

ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin.

2. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

3. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych

kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne

informacje drogą mailową.