Nowości
 

Waltornia >>> Szczecin

 

Filharmonia Szczecińska
Dorota Serwa Dyrektor
Rune Bergmann Dyrektor Artystyczny

ogłaszają przesłuchanie na

WALTORNIA – GŁOS 2/4

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę / Wymiar: cały etat 1,0 / średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie

Termin przesłuchania: 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godz. 14.00

Miejsce przesłuchania: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, Sala Kameralna

Program przesłuchań:

1 ETAP – ZA KOTARĄ

PROGRAM SOLO:

W. A. Mozart – koncert Es – dur Nr 3, KV 447 cz. I z kadencją

H. Neuling – Bagatelle

2 ETAP – ZA KOTARĄ

Wybrane przez komisję wyjątki orkiestrowe

WYJĄTKI ORKIESTROWE

1. W. A. Mozart – Symfonia nr 40 g-moll

część III cr 2 in G (Trio) - takty 68 – 84

2. L. van Beethoven – Uwertura do opery “Fidelio”

cr 2 in E - takty 1 – 16 i 49 – 55

3. L. van Beethoven – III Symfonia Es – dur, "Eroica" Op. 55

część III cr 2 in Es (Trio) - takty 171 – 205

4. L. van Beethoven – IX Symfonia d – moll, op. 125

część III cr 4 - takty 81 – 123

5. C. M. Weber – uwertura do opery “Wolny strzelec”

cr 4 in C - takty 10 – 25

6. M. Musorgski/Ravel – Obrazki z wystawy

Rynek w Limoges – cr 2 – od numeru 71 do numeru 72

7. D. Szostakowicz – V Symfonia d – moll, op. 47

część I cr 2 in F - dwa takty po numerze 17 do numeru 21

3 ETAP – Praca w sekcji - bez kotary

1. Kwartet – Auld lang syne cr 2/4

2. B. Smetana – Wełtawa - “Wälder – Jagd” (takty 80-118) cr 2/4 in C

3. L. van Beethoven – III Symfonia Es – dur, cz. 3 (Trio) cr2 in Es takty 171 – 205

4. L. van Beethoven – Koncert fortepianowy nr. 3 Es- dur, cz.I cr2 in Es takty 45-54

Filharmonia zapewnia akompaniatora. Przesłuchanie na pierwszym i drugim etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Pierwszy etap obejmuje wskazany w ogłoszeniu program solo.

Drugi etap przesłuchania obejmuje wybrane przez komisję wyjątki orkiestrowe. Trzeci etap egzaminu (bez kotary) obejmuje ocenę umiejętności pracy w zespole - Pracę w sekcji. Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa o pracę.

Szczegółowe informacje (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie:

www.filharmonia.szczecin.pl w zakładce praca.

Niezbędne wymagania:

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie (waltornia).

W zamian oferujemy:

 Możliwość uczestniczenia w nowatorskich projektach realizowanych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie, w tym obejmujące wydawnictwa muzyczne;

 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp do nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej Fonoteki, w której istnieje możliwość:

- odsłuchania przez muzyków w komfortowych warunkach, na profesjonalnym sprzęcie światowych wydawnictw muzycznych oraz swoich koncertów emitowanych przez filharmonię,

- doskonaleniaumiejętności z obsługi programów do edycji nut,

- zapoznaniasię z literaturą fachową;

 Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;

 Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu szczecińskiej filharmonii, wyróżnionym wieloma nagrodami m.in. Główną Nagrodą Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015 dlawspółczesnej architektury;

 Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce;

 Dodatkowo oferujemy w atrakcyjnych cenach: prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce dla członków rodzin pracownikóworaz pakiety sportowe OK System.

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

 Życiorys artystyczny,

 List motywacyjny,

 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dokumenty opatrzone tytułem: „Przesłuchania – waltornia – głos tutti” należy przesłać

na adres e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl (decyduje data wpływu korespondencji).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z Panią Matyldą Grączewską

Organizatorem Pracy Artystycznej, adres e-mail:matylda.graczewska@filharmonia.szczecin.pl

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin.

2. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

3. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową.