Nowości
 

Waltornia >>> Bydgoszcz

 

 

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

waltorni – tutti z opcją grania III głosu

odbędą się 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 900

w Filharmonii Pomorskiej im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy


Osoby zainteresowane prosimy o składanie podań do dnia

7 czerwca 2018 w formie pisemnej: w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

W. A. Mozart – Koncert Es-dur KV 495, cz. I Allegro moderato lub W. A. Mozart – Koncert Es-dur KV 417, cz. I Allegro maestoso

W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550, cz. III Trio, takty 61-84

II Etap

R. Strauss – Koncert Es-dur op. 11, cz. I Allegro

III Etap

L . van Beethoven – Uwertura do opery Fidelio

F. Mendelssohn – Symfonia nr 3, cz. II

L . van Beethoven – Symfonia nr 9, cz. III Andante moderato

IV Etap

C. Franck – Symfonia d-moll, cz. II

G. Rossini – Uwertura do opery Cyrulik sewilski

D. Szostakowicz – Symfonia nr 5, cz. I

 

J. Brahms – Koncert fortepianowy d-moll op. 15, cz. I (199-215)


MATERIAŁY NUTOWE DO POBRANIA