Nowości
 

Fagot >>> Toruń

 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie
na stanowisko muzyk fagocista I głos z obowiązkiem grania partii tutti.

Program przesłuchania:
I etap:
SOLO:
Mozart - Koncert B-dur KV 191 cz. I & II (bez kadencji)

PARTIE ORKIESTROWE (1-szy fagot)
Mozart - Uwertura do Wesela Figara
Czajkowski - Symfonia No. 4, cz. II takty 274 – fine

II etap:
PARTIE ORKIESTROWE (1-szy fagot)
Beethoven - Symfonia No. 4, cz. II  takty 59-61, cz. IV takty 184-190 oraz 300 - fine
Berlioz - Symfonia fantastyczna, cz. V takty 8 po #63 - 4 po #64 oraz takt 5 po #83- 7 przed #84
Rimski-Korsakov - Szeherezada, cz. II takty 5 - 26, L to M
Czajkowski - Symfonia No. 5, cz. III.  takt 2 po D - takt 9 przed E, takt 8 przed K -  10 przed L, takt 2 po N - 6 przed O
Czajkowski - Symfonia No. 6, cz. I takt 1 – 12
Stravinsky - Święto Wiosny, początek - 1 przed #4, #12 - 6 przed #13
Ravel - Bolero #2 - #3

CZYTANIE A’VISTA

Przesłuchanie odbędzie się 5.02.2018 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00  w Toruniu. 
Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - fagot" należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, osobiście w siedzibie, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 29 stycznia 2018 r., godz. 15:00

Przebieg naboru:
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje. 
Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.
Orkiestra zapewnia akompaniatora / materiały nutowe dla akompaniatora muszą zostać dostarczone najpóźniej do dnia 29 stycznia 2018 r.

Załącznik