Nowości
 

Trąbka >>> Bytom

 

Opera Śląska ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:

muzyk orkiestry – altówka, kontrabas,
puzon, trąbka i waltornia
.

Termin składania ofert:  02.02.2018, do godz. 11.00
Oferty należy składać w Dziale Kadr Opery Śląskiej,
ul. Moniuszki 21/23, 41-902 Bytom
lub drogą elektroniczną na adres: kadry@opera-slaska.pl

Szczegóły