Nowości
 

Skrzypce >>> Lublin

 

Regulamin przesłuchań na stanowisko skrzypce barokowe
w Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

 1. Organizatorem przesłuchań jest Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie.
 2. Przesłuchania kandydatów wyłonionych z nadesłanych zgłoszeń odbędą się w dniach 15 lutego 2018 roku od godziny 11.00 w sali koncertowej Filharmonii Lubelskiej, ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20-029 Lublin.
 3. Przesłuchania są jednoetapowe.
 4. Przesłuchania adresowane są do studentów studiów magisterskich i absolwentów akademii muzycznych biegłych w grze na skrzypcach barokowych.
 5. W zgłoszeniu prosimy o przesłanie CV oraz wykonywanego programu.
 6. Zgłoszenia osoby zainteresowane pracą w Filharmonii Lubelskiej są zobowiązane złożyć osobiście w siedzibie, listownie na adres: ul. M. Curie – Skłodowskiej 5, 20 – 029 Lublin lub mailowo na adres k.zielonka@filharmonialubelska.pl
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń kończy się 10 lutego 2018 r.
 8. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o terminie przesłuchania do dnia 12 lutego 2018 r.
 9. Cały program należy wykonać na skrzypcach barokowych w stroju a-415 Hz.
 10. Utwory obowiązujące kandydatów podczas przesłuchania na stanowisko skrzypce barokowe:

– smyczek barokowy:

 1. Bassano – Ricercata prima
 2. S. Bach – dwie kontrastujące części jednej z Sonat lub Partit na skrzypce solo
 3. S. Bach – solowa partia skrzypiec z arii Erbarme dich, mein Gott z Pasji wg św. Mateusza

– smyczek klasyczny:

 1. A. Mozart – Symfonia Es-dur nr 39, IV cz. (od początku do znaku repetycji)
 2. v. Beethoven – III Symfonia Es-dur, Scherzo (bez Trio)
 3. Decyzje co do przebiegu przesłuchania i wyboru muzyków są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub zmiany terminu przesłuchań, zawiadamiając o tym fakcie osoby zakwalifikowane, nie później niż 3 dni przed podanym terminem przesłuchań.
 5. Filharmonia Lubelska zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań.
 6. Filharmonia Lubelska nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania kandydatów.