Nowości
 

Puzon >>> Gdańsk

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka  Chopina w Gdańsku ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego

Puzon I głos – 1/2 etatu

Termin przesłuchania: 5.02.2018 r. (poniedziałek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka  im. F. Chopina w Gdańsku,  Sala Kameralna Godzina przesłuchania: godz. 14:00

Program przesłuchań:

I etap:
F. David - Concertino Es major op. 4 cz. I i II

II etap:
M. Ravel - Bolero
W. A. Mozart - Requiem, „Tuba mirum” solo
G. Mahler - III Symfonia, I cz.
R. Strauss - Tako rzecze Zaratustra
C. Saint-Saëns - III Symfonia
G. Rossini - Wilhelm Tell

Puzon altowy:

W. A. Mozart - Requiem, Kyrie
R. Schumann - III Symfonia

Niezbędne wymagania od kandydatów: doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz cv w jęz. polskim i angielskim;

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);

Termin złożenia dokumentów:  22.01.2018 r.

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary.  Regulamin przesłuchania dostępny na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały  nutowe można  pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne  są również w Biurze Koncertowym PFB   80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;  
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji): hr@filharmonia.gda.pl

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.