Nowości
 

Wokal >>> Łódź

 

Przesłuchania do Chóru FŁ

Budowanie bazy osób doangażowywanych
do konkretnych projektów koncertowych  - współpraca.

Wszystkie głosy (S, A, T, B).

Termin – 27 listopada 2017 r. od godz. 17.00.

Program:

1. Aria barokowa

2. Pieśń romantyczna (polska lub obca)

3. Jedna z wybranych fug chóralnych:

· W. A. Mozart – Kyrie z Requiem d-moll

· J. F. Haendel – „For unto us a Child is born” z oratorium Mesjasz

· J. F. Haendel – „He trusted in God” z oratorium Mesjasz

4. Czytanie a’vista

Zgłoszenia zawierające CV i list motywacyjny należy przesłać na adres mailowy: e.truszkowska@filharmonia.lodz.pl do 20 listopada 2017 r. wraz z nutami wybranej arii
i pieśni oraz podaniem wybranej fugi.

Plan przesłuchań zostanie przedstawiony 23 listopada 2017 r.

Filharmonia zapewnia akompaniatora osobom, które zgłoszą taką potrzebę na piśmie
i dostarczą nuty w nieprzekraczalnym terminie 20 listopada 2016 r.

Filharmonia nie zapewnia próby z akompaniatorem.

Filharmonia zapewnia salę do rozśpiewania osobom, które zgłoszą taką potrzebę.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży, nie zapewnia noclegów. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w przesłuchaniach pokrywają osoby zainteresowane.