Nowości
 

Wiolonczela >>> Kalisz

 

Filharmonia Kaliska

ogłasza przesłuchania na stanowisko:

WIOLONCZELA

Termin przesłuchań:

12 grudnia 2017 /wtorek/ o godz. 14.00

Miejsce przesłuchań:
Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej,

ul. Nowy Świat 28/30

Wymagany program przesłuchań:

1. J.S .Bach – Preludium z dowolnej Suity na wiolonczelę solo
2. J. Haydn – Koncert wiolonczelowy nr 1 C–dur, Hob. VIIb:1, część I z kadencją,
lub koncert wiolonczelowy nr 2 D–dur, Hob. VIIb:2, część I z kadencją

Partie orkiestrowe:

• W. A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara” KV 492
• L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67, część II i III
• F. Mendelssohn- Bartholdy – III Symfonia a–moll op. 56 „Szkocka”
część. II (Vivace non troppo)
• B. Smetana – Uwertura do opery  „Sprzedana narzeczona”
• J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73 część II i IV

Partie orkiestrowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Filharmonii Kaliskiej.

Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta studiów muzycznych. 
2. Filharmonia nie prowadzi wstępnej selekcji. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach jest wysłanie życiorysu artystycznego i CV wraz z danymi kontaktowymi. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli inspektor orkiestry Piotr Łyszczorz, tel. 604 283 282. 
3. Filharmonia nie zapewnia akompaniatora (
służymy pomocą w skontaktowaniu się z akompaniatorem)
4. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania. 
5. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny. 
6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa
4 grudnia 2017
Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres instytucji,  lub mailem na adres:
fk@filharmoniakaliska.pl (w temacie maila proszę wpisać przesłuchania na stanowisko wiolonczelisty).