Nowości
 

Altówka >>> Kalisz

 

Filharmonia Kaliska

ogłasza przesłuchania na stanowisko:

ALTOWIOLISTA

Termin przesłuchań:

12 grudnia 2017 /wtorek/ o godz. 13.00

Miejsce przesłuchań:
Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej,

ul. Nowy Świat 28/30

Wymagany program przesłuchań:

1. C. Stamiz- Koncert na altówkę D-dur, część I z kadencją,

Lub  F. A Hoffmeister – Koncert na altówkę D-dur, część I z kadencją.

2. Dwie kontrastujące części do wyboru z następujących utworów:

J.S. Bach – Suity na wiolonczelę solo

J.S Bach – Sonaty i Partity na skrzypce solo

M. Reger – Suity na altówkę op. 131d

Partie orkiestrowe:

1. W. A. Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski Flet

(takty do 27 do 63)

2. W. A. Mozart – Symfonia Nr. 40 g-moll KV 550,

(część IV,  takty od 147 do 187)

3. L. van Beethoven – IX symfonia d-moll op.125,

(część II, takty od 13 do 57)

4. L. van Beethoven – V symfonia c-moll op. 67,

(część II od początku do taktu 25)

5. F. Medelssohn-Barthodly- Scherzo ze snu nocy letniej

(takty: od 70 do 93, od 233do 254, od 280 do 323)

6. P. Czajkowski – V symfonia e-moll op. 64

(część III, takty od 10 do 19, od 105 do 112, od 134 do 141)

7. J. Brahms – II symfonia  D-dur op. 73

(część I, takty od 302 do 318, część II,  takty od 49 do 55)

8. F. Liszt- Poemat Symfoniczny Preludia

(takty od 35 do 46, od 160 do 182).

Partie orkiestrowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Filharmonii Kaliskiej.

Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta studiów muzycznych. 
2. Filharmonia nie prowadzi wstępnej selekcji. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach jest wysłanie życiorysu artystycznego i CV wraz z danymi kontaktowymi. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli inspektor orkiestry Piotr Łyszczorz, tel. 604 283 282. 
3. Filharmonia nie zapewnia akompaniatora (
służymy pomocą w skontaktowaniu się z akompaniatorem)
4. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania. 
5. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny. 
6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa
4 grudnia 2017
Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres instytucji,  lub mailem na adres:
fk@filharmoniakaliska.pl (w temacie maila proszę wpisać przesłuchania na stanowisko altowiolisty).