Nowości
 

Skrzypce >>> Kraków

 

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłasza konkurs
na stanowisko muzyk orkiestrowy

I skrzypce  (tutti)

Przesłuchania odbędą się w dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 13:30 w Sali Koncertowej Filharmonii.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: fk@filharmonia.krakow.pl do dnia 22 listopada 2017 roku (środa).

WYMAGANY PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:

Pierwszy etap:
- W. A. Mozart - Koncert G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 (cz. I z kadencją i cz. II)
- J. S. Bach - Partita lub Sonata solowa (dwie kontrastujące części)

Drugi etap:
- koncert romantyczny (cz. I)
- fragmenty orkiestrowe

Szczegółowy program partii orkiestrowych oraz komplet materiałów nutowych
zostanie przesłany drogą elektroniczną wszystkim kandydatom, którzy nadeślą zgłoszenia.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail.

Prosimy o załączenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 1997r.. Nr 133, poz. 883 z póżn. zm.).