Nowości
 

Wiolonczela >>> Łódź

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: muzyk orkiestry – wiolonczela – zastępca koncertmistrza.


Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 października 2017 r.

Termin przesłuchania: 30 października 2017 r. godz. 10.30

Miejsce przesłuchania: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź, wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.


Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: przesluchania@teatr wielki.lodz.pl z tematem wiadomości: WIOLONCZELA – PRZESŁUCHANIE.


Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.


Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.

Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.

Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.


W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem koordynacji pod adresem: koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl


Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.


Program przesłuchania:


Etap I (za kotarą)

1. J. Haydn Koncert wiolonczelowy D-dur cz. I z kadencją M. Gendrona

2. Fragmenty orkiestrowe

Etap II (jawny)

1. A. Dvořák Koncert h- moll cz I   lub  R. Schuman Koncert a-moll cz.I

2. Czytanie nut a vista