Nowości
 

Altówka >>> Wrocław

 

NARODOWE FORUM MUZYKI

OGŁASZA PRZESŁUCHANIA DO GRUPY ALTÓWEK

NFM FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ:

MUZYK TUTTI

zastępstwo do końca sezonu 2017/2018 z możliwością przedłużenia współpracy

Przesłuchania odbędą się 24 października 2017 r. w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu.

Pisemne zgłoszenia, wraz z życiorysem artystycznym na 1 stronę A4, będą przyjmowane do 17 października 2017 r. pod adresem:

przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl.

W tytule e-maila prosimy o wpisanie: Przesłuchania NFM Filharmonia Wrocławska, [altówka].

Program:

I etap
C. Stamitz Koncert D-dur (I część z kadencją)

lub

F.A. Hoffmeister Koncert D-dur (I część z kadencją)

Oraz:

Dwie kontrastujące części suit wiolonczelowych, sonat i partit skrzypcowych J.S. Bacha lub suit na altówkę M. Regera.

II etap / studia orkiestrowe

B. Smetana Uwertura do Sprzedanej Narzeczonej, takty 1-8 i 52-111

D. Szostakowicz Symfonia nr 5, cz. I, od siódmego taktu przed 16 do szóstego taktu po 16

F. Mendelssohn Sen nocy letniej, Scherzo

R. Strauss Don Juan, od początku do czternastego taktu po literze A, od litery C do siedemnastego taktu po literze C, od czternastego taktu przed literą W do siedemnastego taktu po literze X

P. Czajkowski Uwertura-fantazja „Romeo i Julia” od nr 14 do 17 i od nr 18 do 19

III etap

Współpraca z NFM Filharmonią Wrocławską przy dwóch zaproponowanych przez Narodowe Forum Muzyki koncertach.

Uwaga:

Kolejność pierwszych dwóch etapów przesłuchania może ulec zmianie.

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora.

 

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina rozpoczęcia egzaminu, zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń. W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.