Nowości
 

Skrzypce >>> Gdańsk

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka  Chopina w Gdańsku ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyka orkiestrowego

II skrzypce  –   tutti – (1 etat)

Termin przesłuchania: 6.02.2018 r. (wtorek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka  im. F. Chopina w Gdańsku,  Sala Kameralna Godzina przesłuchania: godz. 14:00

Program przesłuchań:

I etap:

1. W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją – do wyboru:

  • III Koncert G-dur KV 216
  • ​IV Koncert D-dur KV 218
  • V Koncert A-dur KV 219

2. Dowolny utwór wirtuozowski

II etap:

Literatura orkiestrowa:

· W.A. Mozart – Symfonia D-dur KV 385 „Haffnerowska” (IV część)

· F. Mendelssohn – IV Symfonia A-dur „Włoska” (IV część)

· S Prokofiew – Symfonia D-dur Op. 25 „Symfonia Klasyczna”

· J. Brahms – Symfonia e-mol Op. 98

· G. Rossini - Uwertura do op. „Wilhelm Tell”

·

Niezbędne wymagania od kandydatów: doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz cv w jęz. polskim i angielskim;

b) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje;

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (oświadczenie znajduje się na internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku);

Termin złożenia dokumentów:  23.01.2018 r.

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary.  Regulamin przesłuchania dostępny na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały  nutowe można  pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne  są również w Biurze Koncertowym PFB   80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;  
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą na adres Polska Filharmonia Bałtycka, ul. Ołowianka 1
80-751 Gdańsk(decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail (decyduje data wpływu korespondencji): hr@filharmonia.gda.pl

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.